SPS - Ekstra støtte til undervisningen

SPS - specialpædagogisk støtte

Er din søn/datter ordblind eller talblind? Har han/hun et fysisk handicap eller en psykisk lidelse/diagnose? Så kan I få rådgivning, vejledning og støtte på TECHCOLLEGE.

For at vi kan hjælpe din søn/datter, skal vi bruge dokumentation. Det kan være en udredning fra Psykiatrien, en læseundersøgelse, en udtalelse fra en speciallæge eller en ord-/talblindetest. Ord- og talblindetest kan gennemføres på TECHCOLLEGE.

Det er vigtigt, at I eller din søn/datter tager kontakt til den SPS-vejleder, som er tilknyttet uddannelsen umiddelbart efter optagelse på TECHCOLLEGE, da der kan være ret lang behandlingstid på SPS-ansøgningerne.

Ordblindhed

Hvis din søn/datter er ordblind, kan vi tilbyde IT-støtte. Det kan være i form af en programpakke til egen PC eller lån af en IT-startpakke. IT-startpakken indeholder hjælpeprogrammer, scanner og læsepen. Din søn/datter lærer, hvordan han/hun bruger IT-startpakken, så han/hun får mest mulig glæde af den. Det er også muligt at blive medlem af Nota (elektronisk bibliotek for personer med læsevanskeligheder). Via Nota kan man downloade de fagbøger, man har behov for og desuden finde lydbøger fra biblioteket. Der gives også støttetimer i forhold til opgaver, projekter m.m.

Talblindhed

Hvis din søn/datter er talblind, kan vi tilbyde støttetimer, hvor der gives støtte i forhold til de talmæssige udfordringer, der kan være i forbindelse med uddannelsesretningen.

Psykiske diagnoser

Hvis din søn/datter har en psykisk diagnose, kan vi tilbyde støttetimer til strukturering og planlægning af skoledagen samt støttende samtaler.

Fysisk handicap

Hvis din søn/datter har et fysisk handicap, kan vi f.eks. søge om

-specialstol

-tolkebistand

-hjælp til at tage notater

Eksamen/prøver

Elever, som modtager specialpædagogisk støtte, kan tilbydes ekstra tid til eksamen, hvis skolen vurderer, at det er nødvendigt.

Kontakt

Hvis du eller din søn/datter har spørgsmål eller behov for hjælp eller vejledning, er I velkomne til at kontakte os. 

Anne-Mette Due
Faglærer
Laura Ditte Jensen
FVU-/OBU-lærer
Louise Thierry Pedersen
Administrativ koordinator
Majken Roswall Portefee Lex
Faglærer
Mona Marie Larsen
SPS-vejleder