Rygeregler

Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, hverken inde eller ude. Forbuddet gælder på alle adresser og matrikler på TECHCOLLEGE og gælder almindelig tobak, tyggetobak, snus og elektroniske cigaretter.

Rygeforbuddet gælder for alle: elever, lærere, øvrige medarbejdere, forældre samt besøgende.

Overtrædelse af rygeforbuddet kan i grove gentagelsestilfælde medføre bortvisning, jævnfør skolens ordensreglement.

 

Hvis du er ryger

For at afhjælpe rygning, især på Rørdalsvej og Øster Uttrup Vej, er der fastlagt rygeområder i skel på hver af de omtalte adresser. Således har rygere mulighed for at benytte et område, hvor rygning er tilladt – inden for en overkommelig afstand. Tyggetobak og snus er dog ikke tilladt i rygeområderne. Rygeområder er markeret på disse oversigtskort:

Rørdalsvej

Øster Uttrup Vej