It-regler

It-miljøet på TECHCOLLEGE er til for, at skolens elever, kursister, medarbejdere og andre kan bruge it i undervisningen. It-miljøet består af computere, printere, netværk, servere, internetforbindelse og anden hard- og software. For at sikre at vi alle sammen får det bedst mulige ud af it-miljøet, har skolen vedtaget disse it-regler, som gælder for alle brugere uden undtagelse.

Læs også gerne skolens it-guide, der hjælper dig godt i gang med brug af it på TECHCOLLEGE.

1. Beskyt dit brugernavn og din adgangskode – misbrug ikke andres
Alle brugere får tildelt et brugernavn og en adgangskode (password), som identificerer den enkelte bruger og derfor er strengt personligt. Det er ikke tilladt at logge på med en anden persons identitet. Du må ikke fortælle andre din adgangskode, og du skal jævnligt ændre den. Du er selv ansvarlig for din kode. Det betyder, at hvis en anden misbruger din adgangskode, kan du risikere at blive gjort ansvarlig for ulovlige handlinger. Husk altid at logge af eller låse, når du forlader en computer.

2. Brug kun computerne til undervisningsformål i undervisningstiden
Du må ikke bruge undervisningstiden ved computeren på spil, surf, chat, private e-mails eller lignende. Det er du til gengæld velkommen til at gøre i pauser og uden for undervisningen, så længe du overholder de andre it-regler.

3. Gem selv dine filer 
Gem aldrig filer på computerens skrivebord. Du kan gemme dine skoleopgaver og andre filer, der har med skolen at gøre, i OneDrive i Office 365. Det er dit eget ansvar at tage sikkerhedskopi af de filer, du gemmer i Office 365. Hvis ikke du selv tager en kopi, risikerer du at miste dine filer mellem skoleforløbene. Husk derfor at tage løbende backup af dine filer. Du finder en vejledning her: support.itcn.dk/office365

4. Private bærbare skal have skolens antivirussystem installeret 
På din bærbare computer skal der være et opdateret antivirus produkt. Du kan henvende dig til den lokale it-supporter og få udleveret F-Secure Client Security, som du må benytte i den periode, du er elev på skolen. En anden mulighed er at hente Microsoft Security Essentials gratis ved Microsoft. Du skal dog være opmærksom på, at it-supporteren kan forlange, at du installerer F-Secure, hvis du får problemer f.eks. med at komme på skolens trådløse netværk.

5. Computernes opsætning må ikke ændres 
Du må ikke ændre opsætning eller udseende på skolens computere, uden at det er aftalt med IT Center Nord. Du må fx ikke opsætte interne netværk ud over det, der i forvejen er etableret. Det er heller ikke tilladt at skjule sin identitet (IP-adresse), bortset fra i de tilfælde hvor det eksplicit er tilladt, eller at ændre den til en anden end den, der automatisk udleveres af IT Center Nord.

6. God opførsel gælder også i den virtuelle verden. Det er ikke tilladt at

  • surfe på voldelige, racistiske, pornografiske eller lignende sider, der kan virke generende for andre.
  • bruge skolens computere til at skrive vulgære, nedsættende, racistiske eller lignende ting nogen som helst steder.
  • chikanere andre eller offentliggøre private oplysninger om andre via internettet.
  • genere andre brugere med junk-mail, hate-mails, spam-mails og lignende.
  • Læs også skolens adfærdskodeks.

7. Dansk lovgivning gælder også her 
Skolens netværk må ikke bruges til nogen form for aktivitet, der er forbudt ifølge dansk lovgivning. Det vil fx sige at downloade og installere enhver form ulovligt materiale (fx musikfiler, der bryder ophavsret), sprede virus med vilje, undersøge andres brugeres private forhold (phishing), eller tvinge sig adgang til skolens, andre personers eller organisationers computersystemer (hacking). Vær opmærksom på, at hver gang du sender en e-mail eller surfer på internettet, efterlader du et elektronisk spor og dermed skolens "visitkort".

8. Print ikke mere end nødvendigt 
Tænk både miljøvenligt og økonomisk.

9. Ryd op efter dig, og spis ikke ved computeren 
Du må ikke spise og drikke ved skolens computere. Ryd op efter dig ved computeren, når du er færdig, så der er pænt til næste bruger.

Konsekvenser hvis du overtræder reglerne 
Hvis du får kendskab til overtrædelser af skolens it-regler, har du pligt til at melde det til IT Center Nord (se nedenfor).

Overtræder du it-reglerne, kan det medføre lukning af din brugerkonto eller i alvorlige tilfælde politianmeldelse, erstatningskrav og/eller bortvisning fra TECHCOLLEGE. Du kan risikere bortvisning pga. manglende studieaktivitet, hvis du som elev bruger undervisningstiden ved computeren på spil, surf, chat, private e-mails eller lignende.

Support fra IT Center Nord 
Har du spørgsmål eller problemer med skolens it-udstyr, kan du kontakte IT Center Nords helpdesk på telefon 7250 5330 i tidsrummet:
Mandag til torsdag: 7.30 til 16.00
Fredag: 7.30 til 13.00

Du kan også sende en e-mail til helpdesk@itcn.dk

It-regler gældende fra 1. november 2010