Handleplan ved sorg

TECHCOLLEGE har vedtaget denne handleplan i forbindelse med sorg, fordi vi ønsker at støtte op omkring elever og medarbejdere, der udsættes for sorg. Planen er udformet som en handleplan, således den er let at forholde sig til i en svær situation. Den indeholder konkrete anvisninger til, hvordan vi handler i fire situationer:

  • Hvis en elev kommer alvorligt til skade i skoleregi
  • Hvis en elev dør
  • Hvis der sker dødsfald i en elevs nærmeste familie
  • Hvis en medarbejder dør

Hvis en elev kommer alvorligt til skade i forbindelse med undervisningen, på ekskursion, studietur mv.

1. Giv førstehjælp og ring efter ambulance.

2. Kontakt lederen eller kontoret.

3. Leder eller kontor kontakter elevens forældre eller nærmeste pårørende.

4. Klassens kontaktlærer bliver hos resten af klassen – hvis der er to lærere med klassen, kan den ene tage med på hospitalet, men vurdér først den samlede situation (elevernes alder, elevernes sindstilstand, lærerens egen mulighed for at hjælpe den tilskadekomne)

5. Leder og lærer sørger for, at eleverne ikke med det samme tager hjem, men at man får mulighed for at tale og græde sammen.

6. Elevcoachen kontaktes med henblik på yderligere støtte til klassen – fx psykologhjælp.

7. Det aftales, at alle kommer i skole næste dag.

8. Lærere og ledelse bliver tilbage, indtil sidste elev er taget fra skolen.

Hvis en elev dør

1. Når elevens familie kontakter skolen, sørger klassens kontaktlærer for at aftale, hvilke informationer der skal gives videre til klassens andre elever samt øvrige lærere og medarbejdere på afdelingen.

2. Den første dag efter, at familien har orienteret skolen, sørger klassens kontaktlærer for, at elevens klassekammerater bliver informeret hurtigst muligt. Her skal ledelsen være til stede i klassen.

3. Der flages på halv.

4. Alle øvrige lærere og medarbejdere på den pågældende afdeling/skolehjemmet orienteres af ledelsen på lærerværelset.

5. Resten af afdelingens elever møder i deres klasser som vanligt og orienteres her af deres lærere.

6. Resten af de ansatte på hele TECHCOLLEGE informeres via intranettet.

På begravelsesdagen

1. Der flages på halv.

2. Klassekammerater deltager efter aftale.

3. Klassens lærere deltager.

4. Skolen og klassen sender blomster og breve.

Hvis der sker dødsfald i en elevs nærmeste familie

1. Klassens kontaktlærer kontakter eleven og/eller familie for bl.a. at aftale, hvilke informationer der skal videregives til klassens andre elever.

2. Når eleven kommer tilbage til klassen, gennemføres der en fælles samtale med hele klassen. Der bør være to lærere til stede.

3. Elevcoachen kontaktes for evt. yderligere hjælp til eleven.

Hvis en medarbejder dør

1. Ledelsen sørger for information til andre ansatte så hurtigt som muligt.

2. Alle ansatte på den pågældende afdeling, hvor medarbejderen var ansat, samles på lærerværelset til orientering hurtigst muligt.

3. Hvis afdøde er lærer, sørger kontaktlæreren for at informere eleverne.

4. I den klasse, hvor afdøde havde særlig tilknytning, deltager skolens ledelse og klassens øvrige lærere, når informationen gives.

5. Der flages på halv.

6. TECHCOLLEGEs øvrige ansatte orienteres via intranettet.

7. Ledelsen kontakter den ansattes familie for bl.a. at afklare familiens ønsker i forbindelse med begravelsen.

På begravelsesdagen

1. Der flages på halv.

2. Kollegaer og andre ansatte, som ønsker at deltage i begravelsen, kan gøre dette. Hvis afdøde var lærer, tilrettelægges undervisningen under hensyntagen til det. Eventuelt aflyses undervisningen på begravelsesdagen.

3. Ledelsen fra afdelingen deltager.

4. Skolen sender blomster og breve.


Handleplan ved sorg, gældende fra 1. november 2010