Reception og Elevadministration

 

Office Team - elevadministrationen

Office Team er TECHCOLLEGEs centrale elevadministration. Office Team er organiseret i mindre teams, der alle ligger på Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. Tilsammen servicerer vi skolens elever, mestre og kursister og understøtter skolens afdelinger med: 

  • Formidling og fortolkning af lovgivningsmæssige opdateringer inden for administration af erhvervsuddannelser og efteruddannelse.
  • En kontinuerlig udvikling af processer og arbejdsgange vedr. elev-/kursistregistrering, elevplan (i forhold til såvel elev som mester), optagelse.dk og tidsregistrering.
  • En rådgiver/sparringspartner for uddannelseskonsulenterne vedr. lovgivning og koordinering af aktiviteter omkring efteruddannelse. Herunder dialog med Undervisningsministeriet om tolkning og opfølgning på regelsæt, styring af EVE-ramme og udlægningsaftaler. 
  • Administration omkring tværgående regionale projekter og øvrige tilskudsfinansierede projekter, der implementeres på tværs af organisationen. 
  • Tværgående samarbejder i VEU Center Aalborg Himmerland.
  • TECHCOLLEGE har et veletableret samarbejde med folkeskolerne omkring gennemførelse af brobygnings- og introduktionsaktiviteter for 8. og 9. klasses elever. 

I Office Team er de administrative opgaver delt op således: 

Reception

Receptionen har åbent mandag-torsdag kl. 7.45-16.00, fredag kl. 7.45-14.00. Skolens telefonnummer er 7250 1000

Skolens centrale reception på Øster Uttrup Vej 1 servicerer skolens elever, kursister og gæster i huset samt ansatte på skolen. Receptionen varetager journalisering af post, omstilling og receptionsarbejde samt forskellige administrative opgaver. Receptionen varetager den daglige koordinering med skolernes UU-vejledere i forhold til de administrative arbejdsgange omkring udbud og tilmelding.

Mette Christine Bech


SU og befordring

Elever kan søge SU (Statens uddannelsesstøtte), hvis de er 18 år og ikke har en uddannelsesaftale. SU-kontoret ligger på Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg på O-gangen, og her kan alle skolens elever få hjælp til at søge SU, kilometerpenge og Ungdomskort. Kontoret informerer også gerne unge om skat.

Trine Juul Andersen
Lotte Vangkilde Jacobsen

 


Erhvervsuddannelser

I Erhvervsuddannelsesteamet serviceres alle elev- og mesterhenvendelser. Elever der ønsker opstart på Grundforløbet sender via www.optagelse.dk en ansøgning til Office Team, som efterfølende sikrer administrative opgaver i forbindelse med indkaldelse og økonomisk afrapportering.

For hovedforløbselever har teamet tæt kontakt med mestre i forbindelse med elevernes indplacering på de enkelte skoleophold. Teamet hjælper mestre og elever med opsætning af oplysninger i den webbaserede kommunikationsplatform Elevplan. Herigennem kommunikerer vi med såvel indkaldelser, karakterer og eventuelt fravær. LOP-teamet registrerer alle aftaler om uddannelsesforhold i EASY-P efter lov om erhvervsuddannelser. Teamet sikrer desuden efter aftale med virksomhed og fagligt udvalg, at regelsættet, fastsat af Undervisningsministeriet og de faglige udvalg, overholdes.

Grundforløb - alle uddannelser

Trine Juul Andersen

 

Mette Dahl Sørensen
Uddannelsessekretær

 

Hanne Hedegaard
Uddannelsessekretær

 

Hovedforløb og praktik på Style & Wellness, Dental, Food & Agri:

Mail til: SWAF_ADMCAM2@techcollege.dk

Gitte Christensen
Uddannelsessekretær
Mette Bro
Uddannelsessekretær
Emil Espensgaard
Kontorelev

Hovedforløb og praktik på Media, Data, Auto & Metal:

Mail til: MADM_ADMCAM1@techcollege.dk

Christina Boalth Hjortholm
Uddannelsessekretær
Camilla Jensen
Uddannelsessekretær (på barsel)
Birgitte Tolstrup
Uddannelsessekretær
Caroline Bruun Jørgensen
Uddannelsessekretær

Hovedforløb og praktik på El, VVS & Byggeri:

Mail til: EVBYG_ADMCAM1@techcollege.dk 

Mette Hangstrup Jacobsen
Uddannelsessekretær
Anne Kirstine Jacobsen
Uddannelsessekretær (på barsel)
Anne Dyg Frølund Nielsen
Uddannelsessekretær

 

En række uddannelsessekretærer er placeret decentralt på skolen. 

Øster Uttrup Vej 1

Poula Dam Andersen
Laila Jensen
Uddannelsessekretær

Rørdalsvej 10

Susanne Kjærsgaard Petersen
Mariann Dam Lerkenfelt
Uddannelsessekretær

Sigrid Undsets Vej 3

Anette Thomsen
Uddannelsessekretær
Maria Bøgh Thomsen
Uddannelsessekretær

Struervej 70

Mona Søndergaard Jeppesen

Teglværket 2

Charlotte Høyrup Svirkær


Efteruddannelse

I efteruddannelsesteamet serviceres alle kunde- og kursisthenvendelser i forhold til:  

  • tilmelding til kurser via efteruddannelse.dk samt spørgsmål vedrørende løntabsgodtgørelse
  • valg af kursus og eventuelle optagelseskriterier, herunder indkaldelse, opkrævning og indberetning til Undervisningsministeriet. 

Teamet udarbejder vejledninger omkring tilmelding via efteruddannelse.dk og understøtter skolens uddannelseskonsulenter.

 

Berit Godsk Norre
Gitte F. Rasmussen
Samira Yasbel Penã Tovar
Kontorelev

Forberedende voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBO)

Administration og økonomisk indberetning i forbindelse med deltagere, der gennemfører Forberedende Voksen-Undervisning og Ordblinde-Undervisning varetages af:

 

Gitte F. Rasmussen