Praktikcenterråd

 

Der er nedsat et Praktikcenterråd i relation til praktikcentret.

Praktikcenterrådet har til formål at rådgive praktikcenterchefen, Per D. Kristensen, med henblik på, at praktikcentret skal præstere høj kvalitet i aktiviteterne med virksomhedslignende forhold så vidt muligt. Samtidig skal praktikcentret være i tæt dialog med de faglige organisationer, så der ikke bedrives konkurrenceforvridende aktiviteter.  

Praktikcenterrådet består af 8 medlemmer, som er sammensat af 3 arbejdsgiverrepræsentanter fra lokale uddannelsesudvalg (LUU), 3 arbejdstagerrepræsentanter fra LUU, 1 medarbejder repræsentant og 1 elevrepræsentant. Sammensætningen af repræsentanterne fra LUU afspejler TECHCOLLEGEs campusstruktur, og der vælges så vidt muligt 2 rådsmedlemmer fra hvert campusområde fra hhv. arbejdsgiver- og arbejdstagerside.

Praktikcenterrådet mødes min. 4 gange om året (én gang i kvartalet), og valgperioden er 2 år. Der er valgseminar hvert 2. år i februar og nuværende råd blev nedsat d. 16. marts 2018.

    
Medlemmer af Praktikcenterrådet

Carsten Bech Christensen, arbejdsgiverrepræsentant for Dansk Byggeri                   

Mads Guldager, arbejdstager, repræsentant for tømrer og 3F                                                                       

Hanne Danielsen, arbejdsgiver, repræsentant for frisør og kosmetiker                                                    

Kurt Frederiksen, arbejdstager, repræsentant for madområdet og 3F                                        

Per Jakobsen, arbejdsgiver, repræsentant for mekaniker og Dansk Industri             

Henrik Riise, arbejdstager, repræsentant for smed og Dansk Metal                              

Medarbejderrepræsentant: Henry Purkær, Praktikpladskonsulent

Elevrepræsentant: Nanna Helene Pedersen, Teknisk designer                       

 

Suppleanter til Prakticenterrådet

Frank Treumer Christiansen, 3F

Frits Danielsen, Grakom                                        

Mariann Aagaard, Kost & Ernæringsforbundet

Peter Thyregod, Teknisk Landsforbund

Bent Zakariasen, Dansk Industri

Medarbejdersuppleant: Kris Ankerstjerne Christensen, praktikpladskonsulent

Elevsuppleant: Cæcilie Kreutzberg, Mediegrafiker