Ledelsessekretariatet

 

Ledelsessekretariatets opgaver

Ledelsessekretariatet er en stabsfunktion med reference til skolens direktør og arbejder med ledelsesbetjening af direktion, strategisk forum, bestyrelse og forretningsudvalg.

Sekretariatets hovedopgaver ligger inden for følgende hovedområder:

  • Strategi- og udviklingsarbejde
  • Sagsbehandling og projektstyring
  • Planlægning og afvikling af møder, seminarer, aktiviteter og arrangementer f.eks. strategisk forum, den samlede ledergruppe, samarbejdsudvalg, MIO, elevforum, og andre relevante fora.
  • Kvalitetsarbejde
  • Diverse tværgående koordineringsopgaver
  • Intern kommunikation i relation til direktion og bestyrelse

 

Vi bestræber os på at være et åbent kontor, hvor du som ansat på skolen altid er velkommen, hvis du har spørgsmål til os.

Kontakt

Helle Vibeke Topp
Direktionssekretær
Jakob Bislev
Chefkonsulent
Karina Overgaard Holm
Chefkonsulent