*VENT ordning, opkvalificering

 
Kursus starter den 23.11.2020

Bliv Certificeret VENT Tekniker via VENT ordningen

VENT-ordningen er en landsdækkende ordning for firmaer og teknikere, som har gennemgået VENT-ordningens uddannelsesforløb og er blevet certificeret VENT Tekniker. 

VENT-ordningen udbyder serviceeftersyn, som udføres af certificerede firmaer. VENT-firmaers teknikere er specialister med høj faglig viden erhvervet gennem efteruddannelse og med bestået VENT-eksamen.

VENT-ordningen administreres af et udvalg sammensat af repræsentanter for FAV, TEKNIQ, Arbejdsgiverne, Energistyrelsen, Energiforum Danmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Regioner, Statslige Ejendomme og Teknologisk Institut.

Krav til uddannelse og kvalifikationer
Montører som har gennemført erhvervsuddannelsen Klima- og Miljøtekniker, VVS- og ventilationsmontør eller Ventilationstekniker kan deltage direkte i 45000 VENT-ordning opkvalificering og derefter gå op til VENT-prøven.

Certifikatprøven afholdes i sammenhæng med kurset VENT-ordning opkvalificering og består af en teoretisk og en praktisk del, som hver har en varighed af 3 timer.

Prøven faktureres af VENT-sekretariatet og koster kr. 2.950,00 eksklusive moms pr. kursist (-25% rabat for medlemmer). 

45000, VENT ordning, opkvalificering , AMU mål 45000, 4 dage
Den 23.11-26.11.2020. 

Læringsmål:

  • Foretage kvalificeret vurdering, registrering og afcheckning af områderne indeklima, automatik, vandkredse, volumenstrømme, indreguleringstilstand og energiforbrug på alle typer klima- og ventilationstekniske anlæg og på baggrund heraf stille forslag til energioptimering.

Kurset afsluttes med en censorbedømt prøve. Efter bestået prøve udstedes VENT ordningens certifikat.

Se øvrige betingelser vedr. VENT-certifikatet her https://vent.dk/uddannelse/

Læs mere om VENT ordningen her https://vent.dk/ 

AMU-nr Fag Dage
45000 VENT ordning, opkvalificering 4

Kontakt

Gitte F. Rasmussen
Uddannelsessekretær